apheliotropic


apheliotropic
a; бот.
афеліотропічний, який відвертається від сонця

English-Ukrainian dictionary. 2013.